Mistakes in Czech language translation

Hi,

here is few translation mistakes in Czech translations.

1) In message "Computer not found" in WiFi sync you have translated "Dismiss" as "Zamítnout". Better will be "Zrušit".

2) In advanced you dont have translated text:

Promt to open websites = Dotázat se na otevření stránky

When enabled.... = Pokud je povoleno, 1Password se dotáže, jestli chcete po odemčení otevřít webovou stránku ze schránky."

You can use .... = Zde můžete nastavit jiný jazyk pro 1Password, než je jazyk, který máte nastavený na zařízení. Některé překlady se projeví až po restartu 1Password.

Restore from backup. = Obnovit ze zálohy.

The backup... = Zálohu lze stáhnout pomocí sdílení souboru v iTunes. Zachována zůstává pouze jedna záloha.

Button "Zabezpečení" .... Require Master Password = Vyžadovat hlavní heslo. 1 Hour = 1 Hodina, 1 Day = 1 Den, 2 Days = 2 Dny, 2 Weeks = 2 Týdny, 30 Days = 30 dnů.

Your Master Password .... = Po určitou dobu nebude Vaše hlavní heslo automaticky požadováno.

Message "Restart 1Password You need to restart....." after changed option for Thirt party keyboard = Restart 1Password Pro aplikaci změn je nutný restart 1Password.

Diagnostics = Diagnostika

Send Diagnostics = Odeslat Diagnostiku

When requested by our …. = Pokud pracovníci technické podpory požadují, odešlete emailem diagnostické hlášení, které pomůže zjistit, co se děje s 1Password. Odeslaná data nebudou obsahovat Vaše hesla, ani jiné zabezpečené údaje.

After press „Smazat data z iCloudu" In message "Erase Remote iCloud Data?“ use text "Smazání odstraní veškerá data 1Password uložená vzdáleně na iCloudu. Lokálně uložená data zůstanou beze změny." In same message you can change button "Zamítnout" to "Zrušit" and "Reset iCloud data" to "Smazat data z iCloudu".

3) In Touch ID message you have „Unlock 1Password“. Change it to „Odemknout 1Password.

4) In Organise

Tap Edit to....= Klepnutím na Upravit vytvoříte první složku

Keep your items ... = Organizujte své záznamy pro jednodušší přístup.

Folders = Složky

A simply way...= Jednoduchá cesta k organizování záznamů tak, aby dávali smysl.

Tags = Štítky

Add keywords ... = Přidejte klíčová slova k záznamům a zlepšete tak možnosti vyhledávání.

Sorry for this theme and other, that I wrote, or I will write, but I have in plan migrate to 1Password from another solution, so I will try to make 1Password better ;)


1Password Version: 5.4.3
Extension Version: Not Provided
OS Version: iOS 9b2
Sync Type: Not Provided

Comments

 • AgileBits is very happy for users (like me and you) to make 1Password better! You can join the project at Crowdin (you may need to create an account first), where users help with translations, and do some work on the Czech translation if you feel like it. I'm sure it will be much appreciated.

  Stephen

 • Thanks for link to Crowdin, I will try it :-)

  Peter

 • So, I checked it, enter few translations, I vote for translations, but, most of translations, that I enter in this theme, is not prepared on Crowdin (or I cannot find it).

 • I just glanced at the Crowdin Czech translation in general terms (I don't speak Czech, sorry). It seems there is quite a lot of work still to be done on it but it does appear that some strings have not yet been added for translation (which do appear already in the UK English translation, for example). I'm not sure why that is. Maybe someone here who is involved will see this post and respond.

  Stephen

 • MeganMegan

  Team Member

  Hi Peter ( @swenak ),

  Once we have strings ready for translation, we upload a file to CrowdIn, and the new strings should be populated to every language project.

  Are you saying that you cannot find the appropriate strings to translate? If so, please tell me which ones are missing so we can investigate.

 • @swenak @Megan please ignore my post above. I've just re-checked and it appears that all the strings are there in the Czech translation: I had misinterpreted what I saw on Crowdin, sorry. So, @swenak, if you think something is missing please just check again: it's probably there somewhere!

  Stephen

 • BenBen AWS Team

  Team Member

  Thanks for the update Stephen. Please let us know what you find, @swenak! :)

 • My mistake, I only translate IOSUI sources, now I found other texts in Localizable.strings :-)

 • BenBen AWS Team

  Team Member

  Great! Thanks for the update. Glad to hear you found the strings. :)

This discussion has been closed.